Facebook có cập nhật mới, giúp bảo mật hơn quyền riêng tư của người dùng

Facebook có cập nhật mới, giúp bảo mật hơn quyền riêng tư của người dùng

Với tính năng này, những gì bạn công khai trên Facebook cũng có thể được bảo vệ.

Nửa triệu smartphone Huawei dính mã độc Joker

Nửa triệu smartphone Huawei dính mã độc Joker

Hơn 500.000 người dùng smartphone Huawei đã tải về ứng dụng nhiễm mã độc Joker mà không hề hay biết.

Xem thêm