Cận cảnh cá trê "khủng" lao lên bờ tiêu diệt chim bồ câu

08/05/2015 09:20:39

Những con cá trê khổng lồ tiến lại gần bờ, duỗi thẳng thân, chúng sử dụng râu để cảm nhận sự rung động của mặt nước, khi chim bồ câu mất cảnh giác, cá trê sẽ nhảy lên khỏi mặt nước đớp chặt con mồi trước khi quẫy người xuống mặt nước.

Những con cá trê khổng lồ tiến lại gần bờ, duỗi thẳng thân, chúng sử dụng râu để cảm nhận sự rung động của mặt nước, khi chim bồ câu mất cảnh giác, cá trê sẽ nhảy lên khỏi mặt nước đớp chặt con mồi trước khi quẫy người xuống mặt nước.
 Theo VTC.vn