Tại sao đứng trên cao nhìn xuống lại thấy chóng mặt?

Tại sao đứng trên cao nhìn xuống lại thấy chóng mặt?

Đối với cơ thể, đứng từ trên nóc nhà cao tẩng nhìn xuống chính là một loại kích thích bất thường với cường độ mạnh. Nó gây ra phản ứng theo nhiều đường khác nhau. Người ta cảm thấy chóng mặt là do những phản ứng đó.

Ngân hàng mong mỏi khách hàng đến vay tiền

Ngân hàng mong mỏi khách hàng đến vay tiền

Đến cuối tháng 5/2020, tín dụng tăng 1,96% so với cuối năm 2019. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm so với đầu năm 2020. Nguồn vốn tại ngân hàng cho doanh nghiệp (DN) vay vốn dồi dào.