Vì đâu có thủ tục xuất hành đầu năm?

Vì đâu có thủ tục xuất hành đầu năm?

Thủ tục xuất hành tức là i ra khỏi nhà để tìm cái mới, cái may mắn cho mình và người thân trong gia đình đầu năm.