Vì sao chuỗi Soya Garden đột ngột đóng hơn nửa chi nhánh?

Vì sao chuỗi Soya Garden đột ngột đóng hơn nửa chi nhánh?

Tốc độ mở rộng chi nhánh của Soya Garden được đánh giá là tương đối nhanh, thậm chí hơn cả The Coffee House. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay, hãng này thu hẹp hơn nửa hệ thống.