Chỉ còn 20 ngày nữa, các ngân hàng phải áp chuẩn Basel II: Hệ thống ngân hàng đã sẵn sàng?

Chỉ còn 20 ngày nữa, các ngân hàng phải áp chuẩn Basel II: Hệ thống ngân hàng đã sẵn sàng?

Tiến trình xây dựng một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia bền vững được đánh dấu bởi những bước tiến đáng kể trong việc tái cấu trúc ngành ngân hàng, giảm số lượng ngân hàng yếu kém, nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại (NHTM) đặc biệt là về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, hệ số an toàn vốn và năng lực quản trị.

Honda Việt Nam: Có vô tình bỏ quên quyền lợi người tiêu dùng?

Honda Việt Nam: Có vô tình bỏ quên quyền lợi người tiêu dùng?

Phải mua xe tại đại lý có giá chênh lệch lớn so với niêm yết của hãng, giá xe trên hóa đơn khác với số tiền phải bỏ ra, dòng xe cao cấp nhưng chỉ 1 lỗi nhỏ đã phải thay phụ tùng… quyền lợi của người tiêu dùng có bị “bỏ quên”?