Yamaha - Người Việt mua 1,6 triệu xe máy trong nửa năm 2018