xe máy - Nỗi lòng đi xe máy mùa mưa: Không sợ mưa như trút nước, chỉ sợ ô tô phóng nhanh tạt nước bẩn lên người