Xưởng may ở Đồng Nai cháy suốt 5 giờ

Xưởng may ở Đồng Nai cháy suốt 5 giờ

Lửa thiêu rụi nhiều máy móc, hàng hóa trong xưởng sản xuất găng tay rộng hàng nghìn m2 ở Khu công nghiệp Biên Hòa.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và 'dấu ấn đậm nét' Luật doanh nghiệp

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và 'dấu ấn đậm nét' Luật doanh nghiệp

Từ đầu nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Phan Văn Khải đã đề ra mục tiêu đến năm 2010 cả nước phải có một triệu doanh nghiệp.