Video: Trịnh Xuân Thanh: 'Bị cáo không muốn đổ lỗi cho cấp dưới'

Thứ Bảy, 13/01/2018 19:45:53

Trước tòa, Trịnh Xuân Thanh trình bày, nếu nhận được trách nhiệm cho Thuận, Tiến và Đạt mà để họ không vướng lao lý, bị cáo xin nhận tội và trách nhiệm.

Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)