Những kỷ lục về tiền của World Cup 2018

Thứ Ba, 12/06/2018 09:12:00

World Cup 2018 trở thành giải bóng đá đắt đỏ nhất về mọi mặt, nơi nhiều quốc gia, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi tớ hàng tỷ USD.

Những kỷ lục về tiền của World Cup 2018

Những kỷ lục về tiền của World Cup 2018

Những kỷ lục về tiền của World Cup 2018

Những kỷ lục về tiền của World Cup 2018

Những kỷ lục về tiền của World Cup 2018

Theo Lam Thiên - Đỗ Linh (Nhịp Sống Kinh Tế)