Vi phạm giao thông - 'Có ông chú làm ở bộ', thanh niên bị CSGT phạt 13 triệu đồng