Vi phạm giao thông - Người phụ nữ thản nhiên dừng xe nghe điện thoại giữa đường ngược chiều