uber - Grab khẳng định không liên quan đến nghĩa vụ thuế của Uber B.V