U23 Australia - HLV Lê Thụy Hải: 'Phóng viên Australia còn cay cú, ghen tỵ nên chê U23 Việt Nam chăng?'