Truyện Kiều - Tiết lộ về phim 'Truyện Kiều': Thúy Kiều là người lao động, phải xay bột, đi cấy đi cày!