Trung Quốc - Phát hiện hơn 2 tấn hoa quả Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam