Trung Quốc - Yêu cầu TQ bồi thường thiệt hại tàu cá bị truy đuổi, chìm ở Hoàng Sa