trẻ nhập viện vì trời lạnh - Hà Nội rét đậm kéo dài, nhiều trẻ bị liệt mặt, méo mồm, tiêu chảy nhập viện