Trump cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ

Trump cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ

Trump tuyên bố không cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Em trai Công nương Diana tố bị quan chức nói dối về đám tang

Em trai Công nương Diana tố bị quan chức nói dối về đám tang

Earl Spencer cho biết ông bị lừa rằng Hoàng tử William và Harry muốn đi sau linh cữu của mẹ trong đám tang.