Sức khỏe - Lý Liên Kiệt lên tiếng về hình ảnh già nua như 'ông cụ 80 tuổi'