Mua cổ phiếu HDBank bất thành, Petechim chuyển sang Vietjet

Mua cổ phiếu HDBank bất thành, Petechim chuyển sang Vietjet

Không mua được cổ phiếu HDB, Petechim chuyển hướng sang mua cổ phiếu VJC của Vietjet. Đáng chú ý là các cổ đông lớn của cả ba công ty Vietjet, Petechim và HDBank đều có liên quan đến nhau.

Lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục đi xuống

Lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục đi xuống

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, trong đó chủ yếu là kỳ hạn ngắn.