Những việc cần làm ngay từ bây giờ mới tránh được sự già nua, bệnh tật ở tuổi 30-40

Những việc cần làm ngay từ bây giờ mới tránh được sự già nua, bệnh tật ở tuổi 30-40

Để tránh những thay đổi về sức khỏe có thể xảy ra trước khi bạn bước vào tuổi 30 - 40, bạn cần làm một vài việc này ngay từ bây giờ thì mới kịp.

'Đừng trách kẻ thứ ba đã lấy mất chồng tốt, em chỉ có một ông chồng ngoại tình bị 'bắt' bảy lần'

'Đừng trách kẻ thứ ba đã lấy mất chồng tốt, em chỉ có một ông chồng ngoại tình bị 'bắt' bảy lần'

"Ngoại tình không xấu, nó giúp bạn đuổi khỏi cuộc đời bạn những kẻ không xứng đáng!", nhà văn Trang Hạ viết.