Thừa Thiên- Huế - Ba cụ cây quái thú bên đường sẽ qua đời?