thủ đô Tokyo là của Trung Quốc - Nhờ Linh Ka, chúng ta biết được Tokyo là ở Trung Quốc