thanh niên rút dao tự sát - Bị bạn gái cũ từ chối gặp, thanh niên rút dao đâm 2 người thương vong rồi tự sát