thanh niên rút dao tự sát - Bị bạn gái cự tuyệt tình cảm, một thanh niên rút dao tự sát