taxi - Video: Màn phù phép ‘đồng 500.000 thành 20.000' của các taxi dỏm tại TP.HCM