Táo giao thông - Vì sao Chí Trung vẫn được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn làm 'Táo' dù năm lần bảy lượt từ chối