Ngỏ lời xin cưới tôi, nhưng mỗi lần gặp vợ cũ anh lại gạ gẫm 'vui một tí'

Ngỏ lời xin cưới tôi, nhưng mỗi lần gặp vợ cũ anh lại gạ gẫm 'vui một tí'

Anh nói yêu tôi, hai đứa cũng tính chuyện cưới xin, mọi thứ chỉ còn đợi anh giải quyết xong thủ tục với vợ cũ. Vậy mà, lần nào hai người họ gặp nhau, anh cũng gạ đi nhà nghỉ để vui vẻ.

Bất lực nhìn người yêu mang tiền làm việc khác khi tôi đang gặp khó khăn

Bất lực nhìn người yêu mang tiền làm việc khác khi tôi đang gặp khó khăn

Số tiền đối với tôi rất quan trọng thì anh lại ngang nhiên sử dụng cho mục đích khác mà không mảy may chú ý đến cảm xúc của tôi.