Kết đắng cho thư ký trẻ ôm mộng 'soán ngôi' sếp bà

Kết đắng cho thư ký trẻ ôm mộng 'soán ngôi' sếp bà

Tiền, quyền trong tay, chúng tôi luôn cháy bỏng khi thì ở khách sạn, khi ở một vùng du lịch nào đó. Tôi không tiếc tình trao, còn giám đốc hứa một hai rằng sẽ sớm bỏ vợ để tôi thay vào vị trí của sếp bà...

Cho em chồng ở nhờ, cuối cùng tôi lại phải 'kìm hãm sự sung sướng' chỉ vì sợ cô em dâu chạnh lòng

Cho em chồng ở nhờ, cuối cùng tôi lại phải 'kìm hãm sự sung sướng' chỉ vì sợ cô em dâu chạnh lòng

Chồng tôi không cho phép tôi khoe khoang kể lể về bộ trang sức vàng mà chồng tôi tặng chỉ vì sợ cô em dâu buồn tủi.