tai nạn liên hoàn - TP.HCM: 5 ô tô đâm liên hoàn, nhiều người may mắn bò ra khỏi cabin thoát chết