tai nạn liên hoàn - Tránh cô gái ngã xuống đường, xe tải và 2 ô tô va chạm liên hoàn