Tai nạn dịp Tết - Tàn cuộc rượu họp lớp ngày Tết, nam thanh niên tự đâm đầu cột điện, dập phổi, hôn mê