tai nạn - Ô tô trắng lật giữa đường, nhưng 3 người đàn ông nằm bên cạnh mới là điểm gây chú ý