tài lộc - Lốc xoáy làm 65 căn nhà tốc mái, nhiều cổng chào đổ ngã