sử Việt Nam - Bất ngờ: Việt Nam sụt giảm trong bảng xếp hạng các cường quốc quân sự toàn cầu