Startup bán rau Trung Quốc - Startup bán rau được định giá 2,8 tỷ USD