Startup bán rau - Startup bán rau được định giá 2,8 tỷ USD