phố đi bộ Nguyễn Huệ - Video: Hơn 3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ