Phố đi bộ - Khắc phục những bất cập tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm