nữ phi công - Nữ phi công lên tiếng sau khi cứu máy bay Mỹ nổ động cơ