Nội tạng thối - Sinh viên nói về đề xuất phạt chủ nhà trọ 10 triệu đồng nếu thu tiền điện giá cao: 'Họ sẽ tăng tiền nhà, tiền nước lên thôi'