nhập khẩu hoa - Hoa nhập khẩu đắt gấp ba vẫn 'cháy' hàng