nhập khẩu hoa - Việt Nam ký hợp đồng 1 tỷ USD xuất khẩu gạo độc quyền sang Philippines