Người Việt - Nhân viên ảo dần thay người thật để bán hàng online ở Việt Nam