Ngày lễ tình nhân - Vị bác sĩ đốn mạt, tranh thủ về giữa ca mổ để giết vợ