Mỹ Linh - Đỗ Mỹ Linh thị phạm catwalk cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018