Mazda CX-9 - Mazda CX-5 tồn kho cũng bị đẩy giá lên cao