Mazda CX-9 - Mazda CX-3 có phiên bản đặc biệt dùng động cơ Diesel