Máy bay trinh sát - Hàn Quốc tiết lộ mẫu UAV trinh sát vũ trang giống MQ-9 của Mỹ