máy bay - Rơi 2 máy bay quân sự ở Myanmar, 3 người thiệt mạng