Mâu thuẫn gia đình - Tận cùng bi kịch cha ép hai con uống thuốc sâu rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử