màu mới Yamaha Exciter - Yamaha Exciter 2018 có thêm màu tem mới, giá 48 triệu đồng