Lô BMW phơi nắng ở sài gòn - Video: Lô BMW nằm phơi nắng mưa ở cảng Sài Gòn sẽ tái xuất về Đức