linh ka - Nhờ Linh Ka, chúng ta biết được Tokyo là ở Trung Quốc