Làn sóng xanh 2017 - Festival 20 năm Làn sóng xanh vắng khán giả, nghệ sỹ danh tiếng mất hút