Các lãnh đạo cơ quan Nhà nước được sử dụng ôtô tiêu chuẩn nào?

Các lãnh đạo cơ quan Nhà nước được sử dụng ôtô tiêu chuẩn nào?

Cấp bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ sẽ được sử dụng thường xuyên một ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng trong thời gian công tác.

Thưởng Tết cao hơn năm ngoái, triệu người phấn khởi

Thưởng Tết cao hơn năm ngoái, triệu người phấn khởi

Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán 2019 vừa được Bộ LĐTB&XH; công bố cao hơn so với năm 2018.