Tỷ lệ tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân giảm sâu

Tỷ lệ tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân giảm sâu

“Xem xét kỹ hơn cơ cấu tín dụng cho ta thấy các nhà tiêu dùng cá nhân (tín dụng tiêu dùng và sản xuất) là những đối tượng được hưởng lợi chủ yếu, thay vì khu vực doanh nghiệp và các hộ kinh doanh. Tỷ lệ tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân giảm sâu từ năm 2011 trở đi, mặc dù có sự gia tăng về quy mô”, Báo cáo của UNDP nêu rõ.

TP HCM kiến nghị dùng quỹ đất Nhà nước quản lý để xây dựng nhà ở xã hội

TP HCM kiến nghị dùng quỹ đất Nhà nước quản lý để xây dựng nhà ở xã hội

Hiện chính quyền TP. HCM vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội vì thiếu quỹ đất, vì thế Thành phố có kiến nghị ưu tiên về quỹ đất Nhà nước quản lý để phát triển loại hình nhà ở này.