Chiêu trò 'đồng 500.000 có ma' của các taxi dù

Chiêu trò 'đồng 500.000 có ma' của các taxi dù

Trong chớp mắt, tài xế taxi dù tráo tờ tiền 500.000 đồng của khách thành tờ 20.000 đồng rồi vu cho khách là ăn cướp!

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ra ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ra ngoại tệ

Nhà điều hành tiếp tục cụ thể hóa việc can thiệp biến động tỷ giá USD/VND...